Hříbata ročník 2013

Rasty

Narozena: 1. 4. 2013
Otec: Chew Valley Sonny
Matka: Rietje V. T Hongerveld
Otec matky: Gloriant V. D. Belschuur

Rasty Rasty

Permonik Aristocratt

Narozena: 23. 4. 2013
Otec: Kerswell Schnapps
Matka: Ysguborfawr April
Otec matky: Athelney Elvis

Permonik Aristocratt Permonik Aristocratt Permonik Aristocratt Permonik Aristocratt